Skip to main content

Huurvoorwaarden

 • De huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs of paspoort.
 • Bij storingen dient u de gehuurde machine direct terug te brengen, aangezien anders de huur normaal wordt berekend. De huurder mag de machines niet zelf demonteren of repareren. Ook mogen er geen wijzigingen worden aangebracht.
 • De machine is standaard verzekerd, met een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis van diefstal of schade door de huurder zelf of door derden veroorzaakt, draagt de huurder alle aansprakelijkheid en dient de huurder of zijn verzekeraar de gehuurde machine tegen getaxeerde waarde te vergoeden.
 • De machine is niet verzekerd voor kabel gas of waterleiding breuk, u dient hiervoor zelf te zorgen met de bijbehorende klik info van de gemeente waar u de machine gebruikt.
 • De machine dient in goede staat en gereinigd terug gebracht te worden, bij nalatigheid wordt minimaal € 15,- reinigingskosten in rekening gebracht.
 • Het is verboden de gehuurde machine onder te verhuren of aan derden ten gebruik af te staan.
 • Het gebruik van de machine is geheel voor eigen risico.
 • De huurprijs dient ook te worden voldaan wanneer de huurder geen gebruik gemaakt heeft van de gehuurde machine.
 • Adviezen voor het gebruik van de gehuurde machine zijn geheel vrijblijvend.
 • Bij gebruik van benzine- of dieselmotor dient de huurder regelmatig het oliepeil te controleren, schade door ondeskundig gebruik is voor rekening van de huurder.
 • Indien de huurder de machine in beschadigde toestand inlevert, is de verhuurder gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen.
 • Ook brandstof komt ten laste van de huurder.
 • Het huurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Verhuurder blijft ten allen tijde eigenaar van de gehuurde machine.
 • Indien een tractor of machine per uur wordt gehuurd, is de minimale huur per dag 2 uur.
 • Een dag huur is 8 werkuren.

  Wijzigingen voorbehouden